Веселина Лъчезарова

Веселина Лъчезарова започва професионалния си път с цигулка на 5-годишна възраст. В детските си години успоредно се занимава с балет и пее в хор "Смехоранчета". Дипломиран магистър, специалност педагогика на обучението по музика през октомври 2019г. в НМА "проф. Панчо Владигеров". От 2009г. до 2013г. работи с цигуларят завършил Московската консерватория и с изключителна кариера в Париж - Антон Мартинов.