Студио

Акустична кабина

Акустичната ни кабина е разделена на две половини - абсорбираща и рефлекторна. Този дизайн позволява по-голяма гъвкавост при търсенето и създаването на звуци. Стаята е достатъчно голяма, за да може цяла банда да свири и записва заедно. Специално проектираната акустика осигурява осъществяването на прецизен запис.

Размери: 380см x 620см x 280см

Абсорбираща част:

 

 

Рефлекторна част:

 

Апаратна

Апаратната се използва за записване и смесване, като стаята е акустично третирана за максимална точност на звука. Техниката, с която разполагаме е може да видите тук.

Размери: 410см x 420см x 280см

Апаратна 2 

Втората апаратна е акустично проектирана специфично по мониторните колони, които са вградени в абсорбиращата част на стаята. Този дизайн елиминира ненужните отражения и вибрации, давайки най-прецизното референтно звуковъзпроизвеждане. Предназначението на апаратна 2 е завършителният процес при аудиопродукцията – мастериране. Техниката, с която разполагаме може да видите тук.

Размери: 280см x 540см x 230см

Затвори